Petice

Petice

Pondělí, Prosinec 14, 2015 0 komentář(e)

Nemůžete zastavit terorismus omezením legálního držení zbraní


Autor: Stijn Vandamme

7. ledna 2015 ráno zaútočili teroristé na Charlie Hebdo samočinnými, neregistrovanými a nelegálními zbraněmi.

Od této chvíle EU začala připravovat právní úpravu, zakazující samonabíjecí zbraně všem zákonadbalým občanů Evropské unie. I navzdory tomu, že tyto zbraně nebyly teroristy použity a ani nebývají bežně užívané zločinci. Ti používají neregistrované, nedohledatelné automatické kalašnikovy získané na černém trhu.

Nová právní úprava byla v dubnu 2015 uložena k ledu, aby se opět vynořila 18. listopadu, sotva pět dní po druhém útoku v Paříži.

Oběti této tragédie ještě ani nebyly pohřbeny, zločinci jsou stále volní, policie ještě ani nedokončila vyšetřování a přesto EU vyhlásila opatření, která mají zajistit, že se něco takového již nebude znovu opakovat.

Bohužel nic v tomto návrhu by nemohlo těmto dvěma útokům zabránit, neboť ani jeden nebyl spáchán se zbraněmi, které jsou nyní legální, avšak budou tímto zákonem zakázány. Nic.

To, co navrhujete je jako říci vlastnímu dítěti, že má domácí vězení, protože sousedovo dítě zatkli za znásilnění a vraždu slečny Paris (Paříž), a to dvakrát.

Nedává to smysl a je to velmi nespravedlivé. Nespravedlivé k obětem, i k zákonadbalým občanům.

Řekněte NE k návrhu představeného 18. listopadu 2015. Nezakazujte samonabíjecí zbraně jen protože vypadají jako zbraně samočinné.

My občané požadujeme, aby se EU zaměřila na skutečné problémy:• vnější hranice EU nejsou chráněny,
• v naší populaci jsou skupiny, které se odmítají ztotožnit s našimi hodnotami demokracie a s naší kulturou,
• nelegální obchod se zbraněmi v EU jen bují,

• zločinci a teroristé mají snadnější přístup k nelegálním zbraním, než mají legální držitelé k těm legálním.

Takto vypadá současná situace a tento nový zákon NIJAK neřeší tyto problémy.

Tento návrh IP-15-6110 z 18. listopadu, který upravuje směrnici 91/477/EEC není svou podstatou jen populistický, ale je i urážkou naší občanské svobody a inteligence nás občanů Evropské unie.

(Překlad: Marta Kyršová)

OriginálPetition · EU : You cannot stop terrorism by restricting legal gun ownership. · Change.org

On the morning of 7th January 2015 Terrorists attacked Charlie Hebdo, with fully automatic, unregistered and illegal firearms. Since then the EU has been preparing new legislation to ban semi-automatic firearms in the hands of law abiding EU citizens. Despite the fact that these weapons were not used by terrorists and are not even typically used by criminals. They use unregistred, untraceble black market full auto Kalashnikovs. The new legislation has been on the back burner since April 2015, only to surface now on 18th of November, barely 5 days after a second attack in Paris. The victims of this tragedy have not been buried yet, the criminals are still on the loose and the police has not even finished the investigation and yet the EU is announcing measures to prevent something like that from happening again. Unfortunately nothing in the draft would have prevented these 2 attacks since neither were done with weapons that are now legal and would be banned with this new law. Nothing. What you are proposing is like telling your own child it is grounded, because the neighbours child has been arrested for raping and killing a girl called Paris, twice. It is not logical and above all it is extremely unfair. It is unfair to the victims, it is unfair to the law abiding citizens. Say NO to the draft proposal announced on 18 November 2015 Do not restrict semi-automatic firearms
because they look like an automatic firearm We the Citizens demand that the EU brings focus on the real problems: - That the external borders of the EU are not protected. - Our population has groups in it that refuse to allign with our democratic core values and our culture. - Illegal arms trade is rampant within the EU. - Criminals and terrorists have easier access to illegal weapons then legal gun owners have access to legal arms. That is the current situation and this new legislation does NOTHING to adress those problems. The 18 November IP-15-6110 draft to amend 91/477/EEC is not only populistic in nature, it is also an insult to our civil liberties and to the intelligence of the EU citizens as a whole.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en.htm


PETICE ZDE:
https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership?recruiter=250267356


=


Zanechte svůj komentář