Kompenzátor KINGGUN UKZ 58 -Úsťové komorové zařízení

Kód: 5803
3 993 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

U tohoto kompenzátoru bylo použito systému expanzních komor, ze kterých ústí výtokové trysky. Jedná se o tři komory, přičemž z každé z nich ústí čtyři trysky. Každá tryska má kuželovitý tvar a je skloněná vzhledem k ose hlavně pod úhlem určujícím vektor tahu. Působení trysek: Protilehlé (vodorovné) trysky působí jako úsťová brzda, přilehlé (horní) trysky působí jako kompenzace zdvihu zbraně. Průchody v jednotlivých komorách jsou průměrově minimalizovány, tím dochází k omezení obtékání projektilu hnacími plyny. Turbulence v komorách kompenzátoru zároveň působí výrazné utlumení plamene. Kompenzátor je vyroben z tepelně zušlechtěné uhlíkaté oceli na 45 Hrc a je povrchově upraven černěním. Na hlavni je kompenzátor zajištěn původním pružinovým kolíkem. Každý kus je opatřen výrobním číslem. TTD: Délka: 52mm Průměr: 24mm Váha: 112g

 

A system of expansion chambers was used at this compensator, from where the outflow nozzle exits. There are three chambers with four nozzles from each of them. Each nozzle has a conical shape and is inclined according to the axis mainly at the angle determining the thrust vector.

The action of the nozzles: Opposite (horizontal) jets act as a muzzle brake, adjacent (upper) jets act as compensation for the lift of the weapon. The passages in each chamber are minimized in their diameter, this limits the flow of the projectile through the propellant gases. At the same time the turbulence in the compensator chambers causes a significant dampening of the flame. The compensator is made of heat-treated carbon steel on 45 Hrc and is coated in blackening, it is also secured on the barrel with the original spring pin. Each piece bears a serial number. TTD: Lenght: 52 mm, Diameter: 24 mm, Weight: 112g

Doplňkové parametry

Kategorie: Modernizace - Modernization
Hmotnost: 0.112 kg